DRVOPLAST-SS d.o.o.

Dalmatinska 22, 10360, Sesvete

Upisano u Trgovački sud  Zagreb pod brojem MBS: 080051661, OIB: 57324426433
IBAN: HR8123600001101333420 otvoren kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave društva i direktor: Stjepan Stjepanović

Dalmatinska ulica 22, 10360, Sesvete

Kako do nas?